Prijavnine:

do 17. aprila – 20 €

od 4. do 29. aprila – 25 €

od 30. aprila do  9. maja – 30 €